Plattdüütsche Bühne Gettorf-Lindau

                                            Wi begrööt Di op uns Huussiet                                Uns niet Stück  
                   Een fast perfekten Ehemann                            

Düsse Siet is an 18.02.2019  ännert worrn